Vilkår for kandidater

Versjon v2.1 – 1.°des.°2022

BRUK AV TJENESTENE VÅRE

  1. Du må være minst seksten (16) år gammel for å bruke tjenestene.

  2. Du skal ikke: (a) duplisere deler eller hele tjenesten eller dokumentasjon (unntatt for intern bruk); (b) endre, oversette, dekompilere, omvendt utvikle, demontere, tilpasse tjenesten eller forsøke å utlede kildekoden til programvaren som tilbys gjennom tjenesten; (c) bruke tjenesten eller tillate overføring, eksportering eller videre eksportering av tjenesten eller deler av tjenesten på en måte som er i strid med gjeldende lovgivning, forskrifter eller regler; (d) utvikle programvare eller tjenester som er avledet fra tjenesten og som er vesentlig lik i funksjon, eller som konkurrerer med tjenesten; (e) forbigå, hacke eller bryte sikkerhetsenheter eller -beskyttelse som brukes av tjenesten, eller få tilgang til eller bruke tjenesten med eller uten automatiserte midler (for eksempel ved skjermskraping eller søkerobot); (f) fjerne, endre eller skjule merking av eller informasjon om identifikasjon eller proprietære eller begrensende rettigheter fra tjenestene eller tilhørende komponenter; (g) legge inn, laste opp, overføre, eller på annen måte gi til eller gjennom tjenestene, informasjon eller materiale som er ulovlig eller skadelig, herunder distribusjon eller publisering av informasjon som er i strid med gjeldende lovgivning, i strid med offentlig ro og orden eller sedelighet, eller som inneholder, overfører eller aktiverer programvare, maskinvare eller annen teknologi, enhet eller virkemiddel, herunder virus, dataormer, skadevare eller annen ondsinnet kode; eller (h) hjelpe eller assistere tredjeparter til å gjøre noe av det ovennevnte.