Hoe interpreteer je de resultaten van een enneagramtest

How to interpret the results of an Enneagram test feature image
DeelShare on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn

Verkeerde aanstellingen kunnen de balans en dynamiek van je bestaande team kunnen verstoren, maar er is een effectieve manier om dit te voorkomen, je te helpen het personeelsverloop laag te houden en de teamcohesie te behouden. Zoals gesuggereerd door SHRM, kan het gebruik van een persoonlijkheidstest, zoals een enneagramtest, je inzicht verschaffen in hoe goed kandidaten met bepaalde werksituaties zullen omgaan.

Voordat we hier dieper op ingaan, willen we je er nog even aan herinneren dat je uiteindelijke beslissing over het aannemen van personeel nooit alleen gebaseerd mag zijn op de resultaten van een enneagramtest. Hoewel een enneagramtest het hele wervingstraject, van het zoeken tot het aannemen van kandidaten, kan verbeteren, zijn er onderweg ook nog een paar andere factoren waar je rekening mee moet houden.

Toch heeft het gebruik van een enneagramtest zeker zijn voordelen. Blijf dus vooral doorlezen en kom alles te weten over het beroemde Enneagram, waaronder interessante feiten zoals:

  • Wat is een enneagramtest

  • Waarom enneagramtesten belangrijk zijn bij het werving- en selectieproces

  • Wanneer en hoe je een enneagramtest moet gebruiken

  • Hoe je de enneagramtesten zonder vooringenomenheid kunt gebruiken

  • Hoe je de resultaten van een enneagramtest kunt interpreteren

  • De voordelen van het gebruik van een enneagramtest

Wat is een enneagramtest en hoe is deze ontstaan?

Om je te helpen deze test te begrijpen, beginnen we deze post met een eenvoudige uitleg van het enneagram. De enneagramtest wordt gebruikt door HR-personeel om te bepalen welke van de negen persoonlijkheidstypes hun kandidaten het beste omschrijven. Het laat je ook weten in welke mate de kernovertuigingen en waarden van je kandidaten van invloed zijn op hun perceptie van de werkomgeving.

De naam van de enneagramtest is een samenstelling van twee Griekse woorden: ‘ennea’ en ‘grammos’, wat ‘negen’ en ‘symbool’ betekent. Het is een uitgebreid persoonlijkheidssysteem dat aangeeft hoe je kandidaten relaties aangaan met hun collega’s en hoe zij beslissingen nemen op de werkvloer.

Een enneagramtest gaat nog een stapje verder en helpt je te begrijpen hoe je kandidaten met moeilijke situaties omgaan en hoe ze in je team passen.

De test is gebaseerd op de theorieën en het onderzoek van Oscar Ichazo en Claudio Naranjo – respectievelijk leraar en psychiater, die hun eigen ideeën over menselijke persoonlijkheden samen in één model hebben gevat. Deze ideeën over persoonlijkheden waren op hun beurt weer ontleend aan de conclusies van George Gurdjieff, een handelaar die zich eind 19e eeuw in theorieën over persoonlijkheid verdiepte en ook het symbool voor het enneagram ontwierp.

Lees door voor een beschrijving van de negen enneagramtypen.

Waarom enneagramtesten belangrijk zijn bij het werving- en selectieproces

Naast informatie over de kernovertuigingen en waarden van je kandidaat, zijn er nog een aantal andere redenen waarom enneagramtesten belangrijk zijn voor het wervingsproces

Ontdek hoe kandidaten reageren op stressvolle omgevingen

Dankzij de enneagramtest krijg je meer inzicht in de werkstijl van kandidaten. Bovendien kun je ermee bepalen of je kandidaten goed onder druk en in stressvolle omgevingen kunnen presteren door meer te weten te komen over hun persoonlijkheidstype.

Stel dat je iemand werft voor een leidinggevende functie. In dat geval zal de enneagramtest je meer informatie geven over de leiderschapsstijlen van kandidaten en of ze de verantwoordelijkheid van het managen van een team in uitdagende situaties aankunnen.

Ontdek of de waarden van je kandidaten bij je bedrijfscultuur passen

Passen de waarden van je kandidaten bij je bedrijfscultuur? De beste manier om hierachter te komen is door de resultaten van een enneagramtest te bekijken, waarin namelijk ook de waarden van je kandidaten worden aangegeven. Je kunt hun waarden vervolgens gebruiken om je bedrijfscultuur te verbeteren of te verrijken.

Enneagramtestresultaten kun je ook gebruiken als basis voor het opbouwen van een positieve samenwerkingscultuur, zodat je de persoonlijkheden van kandidaten kunt afstemmen op die van je team. Dit maakt het eenvoudiger om ze in groepen te plaatsen die goed met elkaar samenwerken.

Wanneer en hoe je de enneagramtest zou moeten gebruiken

We raden aan een enneagramtest aan het begin van het wervingsproces te gebruiken, omdat je hierdoor meer informatie over een kandidaat inwint die je vervolgens tijdens de interviewfase kunt gebruiken. Dit maakt het makkelijker om gerichte sollicitatievragen op te stellen en je daarbij te baseren op wat je weet over de persoonlijkheid van je kandidaten. Lees verder voor meer informatie over de enneagramtypen en hoe je die binnen de context van de werkomgeving kunt toepassen.

Wat het gebruik van enneagramtesten betreft, kun je er ook voor kiezen om aangepaste vragen aan het assessment toe te voegen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit meerkeuzevragen, bestandsuploads, essays en videovragen. We raden aan om aangepaste vragen te gebruiken in combinatie met de enneagramtest, omdat dit je hierdoor een beter inzicht krijgt in de persoonlijkheden van je kandidaten.

Hoe je de enneagramtesten zonder vooringenomenheid kunt gebruiken

Naast het gebruik van aangepaste vragen zijn er andere manieren om enneagramtesten op een onbevooroordeelde manier te gebruiken. Je moet de enneagramtest altijd combineren met een mix van andere testen om zo een completer beeld van de vaardigheden van je kandidaten te krijgen. Wervingsbeslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op de resultaten van een enneagramtest kunnen namelijk tot dure vergissingen leiden.

Als je bijvoorbeeld een softwareontwikkelaar aanwerft, mag je best een enneagramtest gebruiken om wat meer inzicht in hun persoonlijkheid te krijgen en interviewvragen te ontwikkelen op basis van de resultaten van deze test. Maar daarnaast moet je ook zeker de programmeervaardigheden, debuggingvaardighedenWordPress-ontwikkelaarsvaardigheden of andere harde vaardigheden van je kandidaten evalueren die nodig zijn voor de functie.

Hoe je de resultaten van een enneagramtest kunt interpreteren

De resultaten van je enneagramtest zijn belangrijk bij wervingsbeslissingen. Houd er bij het interpreteren van de resultaten rekening mee dat er negen persoonlijkheidstypecategorieën zijn waar je kandidaten in kunnen vallen.

Je kandidaat krijgt een nummer van één tot negen, dat overeenkomt met elk van de negen persoonlijkheidstypes. Als je kandidaat bijvoorbeeld type 9 krijgt, wordt hij gecategoriseerd als De Bemiddelaar.

Als je meer informatie nodig hebt over elk persoonlijkheidstype, worden in de volgende secties de verschillende enneagramtypen uitgelegd en hoe je de testresultaten van kandidaten moet interpreteren. Lees door voor meer informatie.

Type 1 – De Perfectionist of Hervormer

Kandidaten met type 1 persoonlijkheden kunnen met één woord als ‘grondig’ worden samengevat. Ze zijn ongelooflijk ijverig, hardwerkend en streven ernaar om zo min mogelijk fouten te maken in hun werk. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun taken en stellen zichzelf doelen om hun werk te voltooien zonder fouten te maken.

Hoewel ze erg grondig zijn, vinden ze het vaak wel lastig om de juiste balans te vinden tussen perfect werk en werk dat goed genoeg is. Dit betekent dat ze, in hun streven naar perfectionisme, soms moeite kunnen hebben met effectief tijdsbeheer.

Type 2 – De Helper of Gever

Voor kandidaten met persoonlijkheidstype twee zijn communicatie en interactie met anderen van cruciaal belang. Ze willen teamleden helpen en ondersteunen om ervoor te zorgen dat hun collega’s obstakels in hun werk overwinnen.

Hoewel ze ongelooflijk meelevend zijn, de vinger aan de pols houden als het gaat om teamproblemen en graag ideeën delen met teamleden, vinden ze het soms een uitdaging om een stapje terug te doen en hun collega’s onafhankelijk te laten groeien wanneer dat nodig is. Met andere woorden, ze kunnen anderen te veel helpen.

Type 3 – De Succesvolle werker of Presteerder

Type drie kandidaten willen altijd de beste zijn. Ze zijn resultaatgericht, werken snel en efficiënt, en werken enthousiast aan een succesvol imago.

Waar anderen de situatie van een afstandje zouden bekijken en analyseren, zijn type drie kandidaten enthousiast en ondernemen ze direct actie. Dit kan betekenen dat ze overhaaste beslissingen nemen. Ze zijn misschien ook niet de beste actieve luisteraars en vragen niet graag om hulp, zelfs wanneer dat wel nuttig zou zijn.

Type 4 – De Romanticus of Individualist

Als je een type vier kandidaat hebt, verwacht dan van hen dat ze genieten van spannende projecten en gepassioneerd zijn over hun toegewezen taken. Ze waarderen hun werk enorm en streven naar zinvolle werkrelaties en nuttige verbindingen met hun collega’s.

In tegenstelling tot sommige persoonlijkheidstypen die tevreden zijn met elk type taak, zullen persoonlijkheidstypen van type vier moeite hebben met het voltooien van repetitieve taken die ze saai vinden. Omdat ze enthousiast zijn over spannende projecten, hechten ze vaak veel emotionele waarde aan hun werk, wat het voor hen moeilijk maakt om constructieve feedback als nuttig te beschouwen; ze zien dit vaak eerder als persoonlijke kritiek.

Type 5 – De Analist of Onderzoeker

Kandidaten met een persoonlijkheid van type vijf willen graag strategieën bedenken, vooruitplannen en methodisch werken aan technische taken. Ze zullen technische kennis in hun voordeel gebruiken om taken systematisch vooruit te helpen en te voltooien.

Type vijf-kandidaten werken liever alleen en zullen het daarom moeilijk vinden om met anderen samen te werken. In sommige gevallen kunnen ze ook niet effectief communiceren en worstelen ze om een zinvolle band met hun teamleden te vormen. Ze hechten een hoge waarde aan intellect, wat hen helpt om vooruitgang te boeken in hun werk.

Type 6 – De Loyalist of Scepticus

Type zes kandidaten kunnen worden samengevat met het woord ‘betrouwbaar’. Ze nemen gretig deel aan hun werk en gebruiken informatie over hun werkomgeving in hun voordeel (zoals hoe hun team samenwerkt) om voortgang te boeken in de richting van hun doelen.

Omdat ze altijd op de hoogte zijn van wat zich binnen het bedrijf afspeelt, zijn kandidaten van type zes goed in het opsporen van potentiële problemen die de productiviteit kunnen belemmeren. Ze zijn ook goed in het oplossen van deze problemen, maar worden soms geplaagd door twijfels en zorgen over wat er allemaal mis kan gaan en kunnen dan gedemotiveerd raken.

Type 7 – De Levensgenieter of Optimist

‘Enthousiasme’ is het woord dat kandidaten met type zeven persoonlijkheden het beste beschrijft. Je kunt ze als ondernemend beschrijven, vooral omdat ze eventuele uitdagingen of obstakels graag omzetten in potentiële kansen die ze met beide handen aangrijpen. Type zevens houden van multitasken en storten zich enthousiast, met hart en ziel op een reeks verschillende projecten.

Hoewel ze misschien wel meerdere problemen op kunnen lossen, is hun zwakke punt dat ze niet weten hoe ze zich moeten concentreren op het meest dringende project. Met andere woorden, het laten vallen van andere taken en het prioriteren van één taak in het bijzonder kan moeilijk zijn voor kandidaten van type zeven.

Type 8 – De Baas of Beschermer

Type 8-kandidaten zijn doorgaans leiders. Ze kunnen slimme keuzes maken die richting geven aan hun werkomgeving en medewerkers. Bovendien zijn kandidaten met een type 8-persoonlijkheid doorgaans zelfverzekerd en in staat om hun standpunt over een bepaalde actie of taak op de werkplek te bespreken en te verdedigen.

Hun grootste probleem is dat hun zelfverzekerdheid hen vaak blind maakt voor mogelijke angst of stress die hun beslissingen bij anderen kunnen veroorzaken. Type achten zijn direct en actiegericht, en tonen boosheid en kracht openlijk, wat spanning op de werkplek en botsingen tussen teamleden kan veroorzaken.

Type 9 – De Bemiddelaar of Vredestichter

Kandidaten van type negen hebben vaak een evenwichtige kijk op beide kanten van een discussie. Ze worden ‘bemiddelaar’ genoemd omdat ze volledige samenwerking tussen alle teamleden willen aanmoedigen. Om een metafoor te gebruiken: ze zien hun werk en de relatie met collega’s als yin en yang, met conflicten, debatten en tegengestelde standpunten die met elkaar in gesprek gaan.

Hun doel is om conflict te vermijden en de harmonie te bewaren door ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde lijn zit. Persoonlijkheidstypes van bemiddelaars hebben daarentegen moeite met het bewaken van eigen grenzen en het zich realiseren wat ze zelf willen uit angst dat ze de rust in de werkomgeving zullen verstoren.

De voordelen van het gebruik van een enneagramtest

Het gebruik van een enneagramtest binnen je wervingsproces kan voordelen bieden. Door deze test te gebruiken, kun je:

  • Beter inzicht krijgen in hoe kandidaten bij de cultuur van je organisatie passen

  • De resultaten ervan gebruiken om te voorspellen welke teambuildingactiviteiten nuttig zouden zijn voor de succesvolle kandidaat, en

  • De persoonlijkheden van je kandidaten beter begrijpen en hoe die de persoonlijkheden van het bestaande team aanvullen

De enneagramtest biedt je zelfs een reeks aanwijzingen om de communicatie van kandidaten te verbeteren en met andere persoonlijkheidstypen te werken. Dus als je meer dan één kandidaat aanneemt om een team op te bouwen, is het eenvoudiger om de persoonlijkheden van elke kandidaat te vergelijken en te voorspellen hoe ze in de toekomst zullen samenwerken.

Verken de enneagramtest en kom meer te weten over de persoonlijkheden van kandidaten

Het gebruik van de enneagramtest kan je helpen meer te weten te komen over de persoonlijkheden van kandidaten, vooral wanneer je in korte tijd meer informatie nodig hebt. Je kunt in de verleiding komen om kandidaten aan te nemen met persoonlijkheden die op die van je bestaande teamleden lijken. Een belangrijke waarschuwing is hier echter op zijn plaats: definitieve beslissingen over het aannemen van personeel mogen nooit alleen gebaseerd worden op de resultaten van de enneagramtest. Gebruik altijd andere vaardigheidstesten, sollicitatiegesprekken en opdrachten om goede, weldoordachte beslissingen te nemen over het aannemen van personeel en zo vooringenomenheid bij het aannemen van personeel zoveel mogelijk te voorkomen. Start een gratis proefversie van TestGorilla om verschillende testtypes te ontdekken waarmee je de beste mensen voor je baan vindt.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInDeel

Werf de beste kandidaten met TestGorilla!

Maak binnen enkele minuten assessments voor pre-employment om kandidaten te screenen, bespaar tijd en werf toptalent.

Het beste advies over pre-employment-testen, in je inbox.

Geen spam. Afmelden op elk gewenst moment.

TestGorilla Logo

Werf de beste kandidaat. Geen vooroordelen. Geen stress.

Onze screeningstesten identificeren de beste kandidaten en maken je wervingsbeslissingen sneller, gemakkelijker en zonder vooringenomenheid.