Hoe je de Enneagram-typen van je kandidaten kunt interpreteren

Deel

Doe een snelle zoekactie naar ‘Enneagram-compatibiliteit’ en je vindt honderden artikelen over romantische relaties. Maar de Enneagram-test kan ons ook iets leren over relaties op het werk.

Hoewel persoonlijkheidstesten een flinke dosis kritiek krijgen, kunnen ze ons wel helpen onze eigen neigingen beter te begrijpen en te bepalen hoe we het beste met anderen kunnen samenwerken.

Ze zijn vooral nuttig als onderdeel van het wervingsproces, waar ze de interviewers een vollediger beeld van de kandidaat kunnen geven en als leidraad voor sollicitatievragen kunnen dienen.

In dit artikel bespreken we de voordelen van de Enneagram-test op de werkplek en hoe je het beste kunt samenwerken met elk van de negen Enneagram-typen.

Wat is de Enneagram-test?

Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat in de jaren 1950 door Oscar Ichazo ontwikkeld werd. Het model werd later in de jaren 70 in de VS uitgebreid en gepopulariseerd door de in Chili geboren psychiater Claudio Naranjo.

Het Enneagram stelt dat de menselijke psyche bestaat uit negen onderling verbonden persoonlijkheidstypen. Deze persoonlijkheidstypen worden visueel voorgesteld als onderling verbonden punten op een negenpuntig diagram dat een enneagram heet.

De Enneagram-test is een persoonlijkheidstest die de testnemer laat zien welke van de negen persoonlijkheidstypen het beste bij hem past. De testnemer moet kiezen tussen een reeks van twee stellingen, waarbij hij telkens de optie kiest die het meest op hem of haar van toepassing is.

Er worden vragen gesteld zoals:

“Beschrijf jezelf in grote lijnen zoals je nu bent, niet zoals je in de toekomst wil zijn. Beschrijf jezelf zoals je jezelf eerlijk ziet, in relatie tot andere mensen die je kent van hetzelfde geslacht en ongeveer dezelfde leeftijd.”

KIES ÉÉN ANTWOORD

  • Ik vertoon zelden tekenen van genegenheid.

  • Ik ben niet bang om tekenen van genegenheid te vertonen.

Natuurlijk zijn er geen goede of foute antwoorden. Maar de antwoorden van de testnemer kunnen inzicht geven in hun benadering van persoonlijkheidsrelaties en hun werkstijl in een professionele omgeving.

Daardoor is de test een populair beoordelingsinstrument op de werkplek geworden.

Hoe je het Enneagram op de werkplek kunt gebruiken

Zoals veel persoonlijkheidstestenis het Enneagram pseudowetenschappelijk in die zin dat er weinig beslissend onderzoek naar is uitgevoerd om de nauwkeurigheid of doeltreffendheid ervan te bewijzen bij het stimuleren van echte persoonlijke ontwikkeling.

Maar als je je eigen Enneagram-type of dat van een collega of sollicitant kent, kun je compatibiliteitsproblemen met bepaalde persoonlijkheden voorspellen en voorkomen, voordat ze ontstaan.

Zorg voor betere communicatie en meer empathie

De resultaten van de Enneagram-test geven tips over hoe je het beste met anderen kunt communiceren en samenwerken, afhankelijk van je persoonlijkheidstype. Daarom kan het Enneagram een krachtig hulpmiddel zijn om de interpersoonlijke communicatie binnen teams te verbeteren.

Als je het persoonlijkheidstype van een ander teamlid kent kan dit ook leiden tot meer empathie. Het is namelijk gemakkelijker om te weten hoe iemand ergens over nadenkt als je weet hoe zij problemen normaal aanpakken.

Type Negens zijn bijvoorbeeld vaak bereid om met de stroom mee te gaan, en laten niet zo snel hun eigen mening horen. Als een leider of ander teamlid weten dat een bepaald teamlid een Type Negen is, kunnen ze er misschien harder bij hen op aandringen om hun eerlijke mening te geven.

De Enneagram-test wordt daarom vaak gebruikt om de teamdynamiek te verbeteren.

Bevorder en begeleid beroepsontwikkeling

De Enneagram-test wordt ook gebruikt om de beste eigenschappen van elk persoonlijkheidstype naar voren te halen en de uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden aan te geven die daar vaak mee gepaard gaan.

Dit is informatie van onschatbare waarde voor een aanwervende manager, want hij kan op deze manier beter voorspellen welke teamleden bepaalde uitdagingen het best aankunnen of wie op bepaalde gebieden meer steun nodig heeft.

Type Zevens zijn bijvoorbeeld optimistisch, veelzijdig en spontaan. Hoewel dit hen tot een waardevolle individuele bijdrager aan een team maakt, kunnen ze ook snel overbelast of verstrooid raken.

Als de werknemer dit over zichzelf weet, kan hij een ontwikkelingspad uitstippelen dat op zijn sterke punten steunt, zijn zwakke punten verbetert, en inspeelt op motiverende factoren die zijn loopbaan kunnen bevorderen.

Hulp bij het sollicitatieproces

Hoewel de Enneagram-test niet gebruikt mag worden als doorslaggevende factor bij het nemen van de uiteindelijke wervingsbeslissing, bieden de testresultaten toch interessante informatie die een aanwervende manager kan helpen de juiste kandidaat te kiezen.

Je wil een kandidaat natuurlijk niet uitsluiten omdat je je zorgen maakt over hun Enneagram-compatibiliteit. Maar als je het persoonlijkheidstype van een kandidaat kent, biedt dit de aanwervende manager toch een goed idee van hoe die kandidaat het beste in het team zou kunnen passen.

Op de TestGorilla-pagina met Enneagram-testresultaten vinden interviewers ook suggesties voor vragen die ze aan kandidaten van elk persoonlijkheidstype kunnen stellen. Als je het type van de kandidaat kent, kun je het gesprek sturen met meer gerichte vragen waarmee je echt tot hun sterkste en zwakste punten kunt doordringen – informatie die je waarschijnlijk niet alleen uit hun cv en sollicitatiebrief zou kunnen halen.

Hoe je het beste met elk Enneagram-type kunt samenwerken

Elk Enneagram-persoonlijkheidstype kan een gezonde werkrelatie met een ander type hebben, zolang beide partijen zich maar toeleggen op samenwerking. Wat Enneagram-compatibiliteit betreft, is geen enkele typecombinatie voorbestemd voor succes of tot mislukking gedoemd.

Inzicht in elk van de negen typen en werkstijlen kan echter wel nuttig zijn en je helpen om potentiële conflicten die tussen twee persoonlijkheidstypen kunnen ontstaan, te voorspellen en erop in te spelen.

Hieronder staat een infographic met een kort overzicht van elk Enneagram-persoonlijkheidstype en hoe je het beste kunt samenwerken met een teamlid van dat type. Na de grafiek volgt een meer gedetailleerde kijk op elk type.

Klik op de afbeelding om het te vergroten, af te drukken en/of te downloaden.

Enneagram types for HR pros

Type 1 – De perfectionist

Een Type Een is een hardwerkende, nauwkeurige en verantwoordelijke werker. Ze zijn idealistisch en willen dingen altijd op de ‘juiste manier’ doen, wat ten koste van de productiviteit kan gaan.

Hun grootste uitdaging is te aanvaarden wanneer iets ‘goed genoeg’ is, wat ertoe kan leiden dat ze kritisch zijn op collega’s die niet volgens hun hoge normen werken.

Om goed samen te werken met een Type Een op de werkplek zijn er enkele do’s en don’ts:

Doen: Neem je werk serieus; respecteer hun eerlijkheid; geef je fouten toe; kom voor jezelf op.

Niet doen: Deadlines missen; beloftes doen die je niet kunt nakomen; voorgedefinieerde procedures negeren.

Om ze te helpen groeien: Moedig ze aan minder kritisch op zichzelf en anderen te zijn; nodig ze uit verantwoordelijkheid te delen; leer ze te aanvaarden wat niet veranderd kan worden.

Type 2 – De ondersteuner

Een Type Twee is zorgzaam, positief en empathisch. Ze leggen makkelijk contact en zijn gericht op het helpen van anderen.

Het zijn emotionele sponzen die de positieve of negatieve energie van de mensen om hen heen opzuigen. Omdat ze anderen altijd op de eerste plaats zetten, vinden ze het soms lastig om hun eigen behoeften te begrijpen of voorop te stellen.

Om effectief samen te werken met een Type Twee moet je vooral:

Doen: Waar mogelijk waardering tonen; hun partnerschap waarderen; nagaan wat hun behoeften zijn.

Niet doen: overdreven kritisch zijn; hun gevoelens kwetsen; misbruik maken van hun hulp.

Om ze te helpen groeien: Moedig ze aan hun eigen behoeften voorop te stellen; moedig ze aan grenzen te stellen en meer tijd voor zichzelf te nemen.

Type 3 – De presteerder

Een Type Drie is enthousiast, zeer gemotiveerd en productief. Ze zijn er volledig op gericht om veel gedaan te krijgen, efficiënt te zijn en hun doelen te bereiken.

Het ontbreekt hen daarom soms aan overzicht. Hun liefde voor erkenning en externe positieve bekrachtiging kan hen ertoe brengen uit het oog te verliezen wat ze als individu belangrijk vinden.

Om effectief met een Type Drie te kunnen werken, moet je:

Doen: hun werk waarderen; de erkenning geven waar dit verdiend is; hen aanmoedigen om het wat rustiger aan te doen; hen leren hun relaties meer te waarderen.

Niet doen: hun tijd verspillen, toestaan dat ze in een burn-out raken.

Om hen te helpen groeien: laat ze zien dat je ze op hun juiste waarde als individu inschat en niet alleen als productieve werknemer.

Type 4 – De romanticus

Een Type Vier is een emotionele idealist die veel waarde hecht aan creativiteit, authenticiteit en esthetiek. Ze worden gemotiveerd door de betekenis van hun werk en de mensen om hen heen.

De emotionele gevoeligheid en het individualisme van een type vier kunnen ertoe leiden dat ze kritiek te persoonlijk opvatten. Ze reageren vaak ook niet positief op de procedurele, administratieve kanten van hun werk.

Om goed samen te werken met een type vier moet je:

Doen: hun individualiteit waarderen; hun creativiteit waarderen; hun emotionele uitbarstingen niet persoonlijk nemen.

Niet doen: hun emoties verwerpen; aandringen op conformiteit; toestaan dat ze zich terugtrekken.

Om ze te helpen groeien: Geef ze een veilige ruimte om hun emoties te uiten, maar moedig ze aan om stabiel en in balans te blijven. Help ze in te zien welke invloed hun daden op anderen hebben.

Type 5 – De waarnemer

Een Type Vijf is een intellectueel die veel waarde hecht aan kennis en technische expertise. Ze zijn zelfredzaam, opmerkzaam en analytisch. Het zijn bedachtzame beslissers die waarde hechten aan hun privacy en autonomie.

Een type vijf kan problemen hebben met intermenselijke relaties omdat ze de neiging hebben in hun eigen hoofd te leven. Ze houden er niet van opgejaagd te worden voor beslissingen en hun neiging om zich terug te trekken kan ertoe leiden dat ze informatie of meningen achterhouden.

Om goed met een Type Vijf samen te werken moet je:

Doen: ze tijd geven om na te denken; participatie en directe communicatie aanmoedigen; ze veel informatie geven.

Niet doen: ze opjagen; veronderstellingen over ze maken; toestaan dat ze zich terugtrekken.

Om ze te helpen groeien: Geef ze de tijd en ruimte die ze voor zichzelf nodig hebben, maar moedig ze aan om open met anderen te communiceren en relaties te onderhouden.

Type 6 – De vragensteller

Een Type Zes is een opmerkzame, loyale werker die erop gericht is om uitdagingen te anticiperen en daar oplossingen voor te bedenken. Het zijn strategische denkers die altijd alert zijn op eventuele problemen.

De liefde van een type zes voor regels en veiligheid kan hen pessimistisch of sceptisch maken in onzekere situaties. Ze kunnen gedemotiveerd raken en opstandig worden als ze niet geloven in het doel van de groep.

Om samen te werken met een type zes op het werk moet je:

Doen: goede afspraken maken over regels; hun zorgen respecteren; transparant blijven; voor veiligheid zorgen.

Niet doen: de regels plotseling veranderen; hun zorgen negeren; hun pessimisme overnemen.

Om ze te helpen groeien: Moedig hen aan hun angsten onder ogen te zien, of help hen te ontspannen en de humor in situaties te zien.

Type 7 – De levensgenieter

Type Zevens denken altijd na over de volgende stappen, wat er hierna komt. Het zijn optimistische, vooruitdenkende verhalenvertellers die zich niet graag tot één ding tegelijk beperken. Ze houden van nieuwe uitdagingen, hulpmiddelen of ervaringen.

Type Zevens vinden het vaak moeilijk om zich op één taak te blijven concentreren. Ze zijn minder geneigd om problemen te erkennen of om de juiste diepgang aan een onderwerp te geven.

Om effectief samen te werken met een Type Zeven moet je:

Doen: naar hun positieve ideeën luisteren; ze aanmoedigen om verantwoordelijkheid te nemen; ze laten weten wat je nodig hebt.

Niet doen: ze in een hokje stoppen; ze te snel de mond snoeren; te negatief zijn.

Om hen te helpen groeien: Help ze een evenwicht te vinden tussen idealisme en praktisch nut zonder hun passie te temperen. Moedig ze aan hun goede ideeën tot voltooiing te brengen.

Type 8 – De leider

Een type acht is een sterke leider die graag het voortouw neemt op het werk. Ze zijn eerlijk, rechtvaardig, intens en willen hun mensen beschermen.

Een type acht doet dingen graag op zijn of haar eigen manier, en heeft het dus niet zo op regels. Hun neiging om een gesprek te domineren kan intimiderend zijn. Ze zijn vaak bazig of reageren scherp als de dingen niet op hun manier gaan.

Om effectief met een Acht samen te werken moet je:

Doen: pro-actief communiceren; je mannetje staan; kwetsbaarheid aanmoedigen.

Niet doen: je laten intimideren, defensief zijn, respectloos zijn.

Om hen te helpen groeien: Leer ze woede niet als wapen te gebruiken. Laat altijd zien dat je om hen geeft en leer hen om meer medeleven te tonen door zelf het goede voorbeeld te geven.

Type 9 – De bemiddelaar

Type Negens zijn evenwichtige vredestichters die in staat zijn ieders standpunt te zien. Ze zijn de inclusieve lijm die teams bij elkaar houdt.

Omdat ze waarde hechten aan vrede en harmonie, doen ze er soms alles aan om conflicten te vermijden. Ze vinden het ook moeilijk om prioriteiten te stellen en structuur in hun handelingen aan te brengen.

Om goed samen te werken met type negens moet je:

Doen: eerlijkheid waarderen; de vrede bewaren; hen te helpen grenzen te stellen; hen aan te moedigen om actie te ondernemen.

Niet doen: ongeduldig worden; onnodige conflicten creëren; toestaan dat ze zich terugtrekken.

Om hen te helpen groeien: Help ze structuur in hun leven aan te brengen, zodat ze zich beter op hun prioriteiten kunnen richten. Moedig ze aan gezonde risico’s te nemen.

Maak het Enneagram deel van je wervingsproces

De Enneagram-test kan een nuttig hulpmiddel zijn omdat het je helpt om weloverwogen beslissingen over het aannemen van verschillende persoonlijkheidstypen te nemen, diversiteit in denken garandeert, en productieve intermenselijke relaties mogelijk maakt.

TestGorilla maakt het je eenvoudig om de Enneagram-test aan elke kandidaat te geven die meedoet aan het selectieproces. Meld je nu aan voor een gratis TestGorilla-proef om de Enneagram-test ook eens uit te proberen, .

Deel

Werf de beste kandidaten met TestGorilla

Maak binnen enkele minuten assessments voor pre-employment om kandidaten te screenen, bespaar tijd en werf toptalent.

Het beste advies over pre-employment-testen, in je inbox.

Geen spam. Afmelden op elk gewenst moment.

TestGorilla Logo

Werf de beste kandidaat. Geen vooroordelen. Geen stress.

Onze screeningstesten identificeren de beste kandidaten en maken je wervingsbeslissingen sneller, gemakkelijker en zonder vooringenomenheid.