Bruk vår JavaScript (koding): feilsøking til å ansette den beste