Ledarskap och personaladministration

Använd vårt Ledarskap och personaladministration för att anställa den bästa

Testet är framtaget av en ämnesexpert

Erika R.

Erika har coachat teamledare, chefer och VD:ar på företag i alla storlekar i över 10 år. Som certifierad ledarskaps- och chefstränare tycker hon om att vägleda de yrkespersoner hon arbetar med för att utforska deras fulla ledarskapspotential och utrustar dem med de strategier och taktiker som de behöver för att leda och lyfta andra så att de kan göra sitt bästa.

Innan hon började arbeta med coachning på heltid startade och ledde Erika HR-avdelningar på olika företag och byggde upp deras utbildnings- och utvecklingsprogram.

Skapat med expertkunskap

TestGorillas tester skapas av ämnesexperter. Vi utvärderar potentiella ämnesexperter utifrån deras kunskap, förmåga och rykte. Innan varje test publiceras granskas det av en annan expert och kalibreras sedan med hjälp av hundratals testtagare med relevant erfarenhet i ämnet. Våra återkopplingsmekanismer och unika algoritmer gör det möjligt för våra ämnesexperter att ständigt förbättra sina tester.

Relaterade tester