Kommunikation

Använd vårt Kommunikation för att anställa den bästa

Testet är framtaget av en ämnesexpert

Sarah E.

Sarah är berättare, kommunikationscoach, författare och professionell musiker och erbjuder workshops och coachingpaket som reducerar felkommunikation, den vanligaste orsaken till spänningar på arbetsplatsen. Sarah har nästan 20 års erfarenhet av att arbeta inom offentliga myndigheter, har en masterexamen i företagsekonomi och är StrengthsFinder-certifierad, något som hon använder för att förbättra professionella miljöer och vägleda team för att kommunicera på ett sätt som ökar tillfredsställelsen och glädjen på jobbet och hemma.

Skapat med expertkunskap

TestGorillas tester skapas av ämnesexperter. Vi utvärderar potentiella ämnesexperter utifrån deras kunskap, förmåga och rykte. Innan varje test publiceras granskas det av en annan expert och kalibreras sedan med hjälp av hundratals testtagare med relevant erfarenhet i ämnet. Våra återkopplingsmekanismer och unika algoritmer gör det möjligt för våra ämnesexperter att ständigt förbättra sina tester.

Relaterade tester