Affärsetik och efterlevnad

Använd vårt Affärsetik och efterlevnad för att anställa den bästa

Testet är framtaget av en ämnesexpert

Werner B.

Efterlevnadskonsulten och rådgivaren Werner guidar företag genom komplex affärsetik inom fintech, e-handel och kryptovaluta på ett professionellt sätt. Werner är certifierad specialist på bekämpning av penningtvätt och ICBA-certifierad Community Bank Compliance Officer. Han har arbetat globalt med reglerings- och efterlevnadsfrågor inom penningtvätt, finansiering av terrorism och informationssäkerhet.

Utöver rådgivning och rådgivning har Werner skrivit och uppdaterat ett helt bibliotek med efterlevnadspolicyer.

Skapat med expertkunskap

TestGorillas tester skapas av ämnesexperter. Vi utvärderar potentiella ämnesexperter utifrån deras kunskap, förmåga och rykte. Innan varje test publiceras granskas det av en annan expert och kalibreras sedan med hjälp av hundratals testtagare med relevant erfarenhet i ämnet. Våra återkopplingsmekanismer och unika algoritmer gör det möjligt för våra ämnesexperter att ständigt förbättra sina tester.

Relaterade tester