Business ethics & compliance

Gebruik onze Business ethics & compliance om de beste in te huren

Over de Business ethics & compliance test

Hoe een bedrijf wordt waargenomen, wordt bepaald door de keuzes die de managers en medewerkers binnen dat bedrijf maken. Wanneer deze keuzemogelijkheden onethisch zijn, kan de reputatie van het bedrijf negatief worden beïnvloed. Het bedrijf of de medewerker kunnen worden geconfronteerd met aanvullende gevolgen, zoals verlies van klanten of juridische obstakels. nnWanneer deze keuzemogelijkheden ethisch zijn, verbetert niet alleen de reputatie van het bedrijf naar buiten toe, maar wordt het bedrijf ook intern sterker, met te allen tijde meer vertrouwen in de beslissingen van zowel het management als de medewerkers. Deze screeningtest evalueert het vermogen van een kandidaat om belangenconflicten te herkennen en te vermijden, beleid en wettelijke overtredingen te begrijpen, de impact van ethische kwesties op een bedrijfs- of persoonlijke reputatie te begrijpen en anti-intimidatie en anti-discriminerend beleid na te leven. nnDe test gebruikt alledaagse situaties die medewerkers in hun loopbaan kunnen tegenkomen en die het oordeel van de kandidaat in elk scenario testen.nnKandidaten die goed presteren bij deze test hebben goed inzicht in de bedrijfsethiek en hoe hun functie en gedrag van invloed kunnen zijn op zowel interne als externe bedrijfssituaties en relaties. De vragen over ethiek en naleving in deze screeningtest volgen de internationale bedrijfsnormen.

De test wordt gemaakt door een materiedeskundige

Werner B.

Complianceconsultant en -adviseur Werner loodst bedrijven deskundig doorheen de bedrijfsethische complicaties van fintech, e-commerce en cryptocurrency. Als Certified Anti-Money Laundering Specialist en ICBA Certified Community Bank Compliance Officer heeft Werner wereldwijd gewerkt aan regelgevings- en compliancevraagstukken op het gebied van de witwasproblematiek, financiering van het terrorisme en informatiebeveiliging. Naast advies en consultancy heeft Werner een bibliotheek vol aan beleidsregels geschreven en bijgewerkt.

Gemaakt met deskundige kennis

TestGorilla's tests worden gemaakt door materiedeskundigen. Wij beoordelen potentiële materiedeskundigen op basis van hun kennis, bekwaamheid en reputatie. Voordat elke test wordt gepubliceerd, wordt deze beoordeeld door een andere expert en vervolgens gekalibreerd met behulp van honderden testnemers met relevante ervaring in het onderwerp. Dankzij onze feedbackmechanismen en unieke algoritmen kunnen onze materiedeskundigen hun tests voortdurend verbeteren.

Wat onze klanten zeggen

Gebruik TestGorilla om de beste sneller, gemakkelijker en onbevooroordeeld in te huren

Onze screeningtests identificeren de beste kandidaten en maken uw aanwervingsbeslissingen sneller, eenvoudiger en onbevooroordeeld.

Kijk hoe je de Business ethics & compliance test

Snel hoogwaardige beoordelingen maken

Het maken van assessments is een fluitje van een cent met TestGorilla. Begin met deze eenvoudige stappen.

Bekijk een voorbeeldrapport

De Business ethics & compliance test wordt opgenomen in een PDF-rapport, samen met de andere tests van uw beoordeling. U kunt dit rapport eenvoudig downloaden en delen met collega's en kandidaten.

Hire the right expert with our Business Ethics and Compliance test

Are you hoping om aan te nemen someone with top business ethics knowledge fast and efficiently? Choosing the candidate to make the right ethical decisions for your business isn’t easy. But by selecting our Business Ethics test created by TestGorilla’s experts, you’ll be able to say goodbye to complex recruitment problems or impossible hiring decisions.

Gebruik onze Business Ethics and Compliance test as part of your hiring process to test promising applicants and confirm that their knowledge matches your requirements.

Hiring a professional without hesitation is no longer a distant dream. You’ve got test questions written by our experts, which will help you find your business ethics professional in just a few clicks.

Our Business Ethics and Compliance test ensures your hires can make ethical business decisions

To ensure your business makes an excellent first impression on your clients, there’s a critical factor you must consider. Clients, new employees, and stakeholders want to know that your business makes ethical choices. That’s why you need a business ethics expert on your side.

There’s always a consequence of unethical business choices – you’ll make a bad impression on your customers, and your company's reputation won’t last. You may also drive customers away and end up losing revenue.

You may be concerned about your business’s ethical choices or that you lack a professional with business ethics knowledge. But here’s some positive news: Hiring an expert in business ethics knowledge for your business will make it easier to achieve success. You’ll ensure your team members can follow complex company policies and your business ethics leader can confidently lead your team using their knowledge.

What’s the easiest method for assessing your applicants’ business ethics knowledge? This Business Ethics test is the answer you’ll need.

Assess these skills with our Business Ethics and Compliance test

Searching for a candidate who knows how to avoid conflicts of interest isn’t easy. Finding an expert who knows the ins and outs of legal violations, the critical importance of anti-discriminatory and anti-harassment policies, and how ethical issues impact a business is challenging. It can be time-consuming, and your time-to-hire metrics may be high.

But the search for a business ethics expert doesn’t have to last months – you can cut down your time om aan te nemen by using our Business Ethics and Compliance test to find a professional.

Our Business Ethics test will guarantee your new hire consistently follows ethical procedures. If you’ve ever encountered challenges when hiring business ethics experts for your team, ensure your next hire can use their business ethics knowledge to impact the client-business relationship positively.

Gebruik onze Business Ethics and Compliance test om aan te nemen superior talent

From senior management to middle managers, from company directors to directors of operations, and from supervisors to operations managers, our Business Ethics and Compliance test will ensure you identify leaders who fully understand the importance of business ethics for your organization.

You’ll be able to focus on hiring applicants for any leadership role and assessing your applicants’ business ethics knowledge without any challenges.

Why your business should select our Business Ethics and Compliance test

Did you know that having the right business ethics knowledge on your team can draw in more investors, enhance customer loyalty, increase the reputation of your business, contribute to staff retention, and ensure you avoid legal issues? All it takes is hiring top talent who understand business ethics, and you can achieve great business success.

You may also have other goals for your business, such as keeping your employees motivated and increasing employee morale, enhancing productivity, or avoiding financial losses. To achieve these, simply hire someone with the right business ethics knowledge for your company and start turning your business reputation around. Hire talent with our Business Ethics and Compliance test to save time and avoid mis-hires.

There’s another handy advantage of our test. If you want to develop training sessions for your existing leaders or team members, you’ll find it much easier when you ask them business ethics test questions.

It doesn’t matter if your goal involves hiring internally or evaluating applicants you’ve sourced from your job ad, the Business Ethics and Compliance test is the ideal way om aan te nemen great talent.

No other option makes hiring business ethics experts so easy. Choose TestGorilla for your hiring process.

Gebruik onze Business Ethics and Compliance test the right way om aan te nemen top talent

Complete the hiring process using the right skills-testing method

One of our top tips for using our Business Ethics and Compliance test effectively is to ensure you test applicants instantly. Start the skills-testing process the second they’ve applied.

Since resume screening is a traditional hiring method, we know it might be tempting to evaluate your applicants based on their CVs. But consider our next tip: Forget resume screening and replace it with skills testing. Gebruik de Business Ethics and Compliance test alongside other pre-employment tests instead of resume screening and ensure your hiring process is objective.

Choose five tests to create a complete assessment, then watch the results roll in. Gauge your applicants’ skills and select the top candidates for the interview stage.

In summary

Our reliable assessments make hiring effortless. The best experts in business leadership and ethics have created TestGorilla’s business ethics tests. There’s no stopping you from hiring exceptional talent and achieving your business goals.

One final bit of great news: Your applicants will have no problems accessing the assessment because they can complete the tests on a tablet, mobile, or desktop.

Forget complex hiring: Hire an expert with our Business Ethics and Compliance test. Whether you want to enhance your business’ reputation, increase the morale of your existing employees, or hire a business ethics expert internally, you’ve got the answer you’ll need.

Find out how simple hiring can be by choosing our Business Ethics and Compliance test. Hire a professional for your team today with TestGorilla.

FAQs

What is the difference between an assessment and a test?
An assessment is the total package of tests and custom questions that you put together to evaluate your candidates. Each individual test within an assessment is designed to test something specific, such as a job skill or language. An assessment can consist of up to 5 tests and 20 custom questions. You can have candidates respond to your custom questions in several ways, such as with a personalized video.
Can I add my own questions to an assessment?
Yes! Custom questions are great for testing candidates in your own unique way. We support the following question types: video, multiple-choice, coding, file upload, and essay. Besides adding your own custom questions, you can also create your own tests.
How do video questions work?
A video question is a specific type of custom question you can add to your assessment. Video questions let you create a question and have your candidates use their webcam to record a video response. This is an excellent way to see how a candidate would conduct themselves in a live interview, and is especially useful for sales and hospitality roles. Some good examples of things to ask for video questions would be "Why do you want to work for our company?" or "Try to sell me an item you have on your desk right now." You can learn more about video questions here.
Can you explain how the other custom question types work?
Besides video questions, you can also add the following types of custom questions: multiple-choice, coding, file upload, and essay. Multiple-choice lets your candidates choose from a list of answers that you provide, coding lets you create a coding problem for them to solve, file upload allows your candidates to upload a file that you request (such as a resume or portfolio), and essay allows an open-ended text response to your question. You can learn more about different custom question types here.
Can I customize an assessment with my company logo and color theme?
Yes! You can add your own logo and company color theme to your assessments. This is a great way to leave a positive and lasting brand impression on your candidates.
What type of support do you offer?
Our team is always here to help. After you sign up, we’ll reach out to guide you through the first steps of setting up your TestGorilla account. If you have any further questions, you can contact our support team via email, chat or call. We also offer detailed guides in our extensive Help & Inspiration Center.
What is the cost for using the Business ethics & compliance test?
You can find our pricing packages here. Sign up here to try TestGorilla today.
Can I combine the Business ethics & compliance test with other tests?
Yes. You can add up to five tests to each assessment.
Where in my recruitment process should I use the Business ethics & compliance test?
We recommend using our assessment software as a pre-screening tool at the beginning of your recruitment process. You can add a link to the assessment in your job post or directly invite candidates by email. TestGorilla replaces traditional CV screening with a much more reliable and efficient process, designed to find the most skilled candidates earlier and faster.

Gerelateerde testen