Geometric dimensioning & tolerancing (GD&T)

Gebruik onze Geometric dimensioning & tolerancing (GD&T) om de beste in te huren

Over de Geometric dimensioning & tolerancing (GD&T) test

De geometrische afmeting en tolerantie (GD&T) taal omvat symbolen en normen die zijn ontwikkeld en worden gebruikt door zowel ingenieurs als fabrikanten om een product te beschrijven en gemakkelijk te communiceren tussen de verschillende mensen en entiteiten die samenwerken om iets in productie te brengen. Deze screeningtest volgt de regels van GD&T als beschreven in de American Society of Mechanisch Engineers (ASME) Y14.5.nnnDe test beoordeelt de kennis en praktische vaardigheden van kandidaten bij het gebruik van de beginselen, concepten en beste praktijken van GD&T. Het evalueert kandidaten in de grondbeginselen en de symbologie van GD&T, datum het van verwijzingen voorzien, en de verschillende types van geometrische toleranties. Verschillende vragen testen het inzicht van de kandidaten in datums en kenmerken, GD&T symbolen, het kader van de eigenschapcontrole, en materiaalvoorwaardenbepalingen, onder andere. nnBewerber, die bei dieser Prüfung gut abschneiden, verfügen nicht nur über gute GD&T-Kenntnisse, sondern auch über die nötige Erfahrung, um diese Kenntnisse in praktischen Arbeitssituationen anzuwenden. Diese Kandidaten sind in der Lage, Entwürfe richtig zu lesen, Produktanforderungen richtig zu interpretieren und zu kommunizieren und Entscheidungen zu treffen, die die Produktion voranbringen. nnKandidaten die goed presteren op deze test hebben niet alleen een sterke GD&T kennis, maar ook de ervaring die nodig is om die kennis in praktische werksituaties toe te passen. Deze kandidaten kunnen ontwerpen correct lezen, productbehoeften nauwkeurig interpreteren en meedelen, en besluiten nemen die productie vooruit bewegen.

De test wordt gemaakt door een materiedeskundige

Ali P.

Gemaakt met deskundige kennis

TestGorilla's tests worden gemaakt door materiedeskundigen. Wij beoordelen potentiële materiedeskundigen op basis van hun kennis, bekwaamheid en reputatie. Voordat elke test wordt gepubliceerd, wordt deze beoordeeld door een andere expert en vervolgens gekalibreerd met behulp van honderden testnemers met relevante ervaring in het onderwerp. Dankzij onze feedbackmechanismen en unieke algoritmen kunnen onze materiedeskundigen hun tests voortdurend verbeteren.

Wat onze klanten zeggen

Gebruik TestGorilla om de beste sneller, gemakkelijker en onbevooroordeeld in te huren

Onze screeningtests identificeren de beste kandidaten en maken uw aanwervingsbeslissingen sneller, eenvoudiger en onbevooroordeeld.

Kijk hoe je de Geometric dimensioning & tolerancing (GD&T) test

Snel hoogwaardige beoordelingen maken

Het maken van assessments is een fluitje van een cent met TestGorilla. Begin met deze eenvoudige stappen.

Bekijk een voorbeeldrapport

De Geometric dimensioning & tolerancing (GD&T) test wordt opgenomen in een PDF-rapport, samen met de andere tests van uw beoordeling. U kunt dit rapport eenvoudig downloaden en delen met collega's en kandidaten.

FAQs

What is the difference between an assessment and a test?
An assessment is the total package of tests and custom questions that you put together to evaluate your candidates. Each individual test within an assessment is designed to test something specific, such as a job skill or language. An assessment can consist of up to 5 tests and 20 custom questions. You can have candidates respond to your custom questions in several ways, such as with a personalized video.
Can I add my own questions to an assessment?
Yes! Custom questions are great for testing candidates in your own unique way. We support the following question types: video, multiple-choice, coding, file upload, and essay. Besides adding your own custom questions, you can also create your own tests.
How do video questions work?
A video question is a specific type of custom question you can add to your assessment. Video questions let you create a question and have your candidates use their webcam to record a video response. This is an excellent way to see how a candidate would conduct themselves in a live interview, and is especially useful for sales and hospitality roles. Some good examples of things to ask for video questions would be "Why do you want to work for our company?" or "Try to sell me an item you have on your desk right now." You can learn more about video questions here.
Can you explain how the other custom question types work?
Besides video questions, you can also add the following types of custom questions: multiple-choice, coding, file upload, and essay. Multiple-choice lets your candidates choose from a list of answers that you provide, coding lets you create a coding problem for them to solve, file upload allows your candidates to upload a file that you request (such as a resume or portfolio), and essay allows an open-ended text response to your question. You can learn more about different custom question types here.
Can I customize an assessment with my company logo and color theme?
Yes! You can add your own logo and company color theme to your assessments. This is a great way to leave a positive and lasting brand impression on your candidates.
What type of support do you offer?
Our team is always here to help. After you sign up, we’ll reach out to guide you through the first steps of setting up your TestGorilla account. If you have any further questions, you can contact our support team via email, chat or call. We also offer detailed guides in our extensive Help & Inspiration Center.
What is the cost for using the Geometric dimensioning & tolerancing (GD&T) test?
You can find our pricing packages here. Sign up here to try TestGorilla today.
Can I combine the Geometric dimensioning & tolerancing (GD&T) test with other tests?
Yes. You can add up to five tests to each assessment.
Where in my recruitment process should I use the Geometric dimensioning & tolerancing (GD&T) test?
We recommend using our assessment software as a pre-screening tool at the beginning of your recruitment process. You can add a link to the assessment in your job post or directly invite candidates by email. TestGorilla replaces traditional CV screening with a much more reliable and efficient process, designed to find the most skilled candidates earlier and faster.

Gerelateerde testen