Archive for Term: Vertaler - Algemeen

Meet uw kandidaten
op werkvaardigheden, persoonlijkheid en fit

Filters wissen
Culturele verrijkingstest
Deze culturele verrijkingstest beoordeelt de manier waarop de waarden en het gedrag van een kandidaat zijn afgestemd op de waarden van je organisatie en het gedrag dat je ideale kandidaat succesvol zou maken in een specifieke functie. Dit wordt gebaseerd op een aangepaste vragenlijst die je invult.
Clock 10 min
Enneagram
De Enneagramtest volgt het persoonlijkheidsmodel dat is ontwikkeld in de leer van O. Ichazo en C. Naranjo. Het model brengt negen verschillende persoonlijkheden in kaart op een negenpuntig diagram en beschrijft de belangrijkste overtuigingen en het wereldbeeld van elke persoonlijkheid.
Clock 10 min
Mondeling redeneren
Deze mondelinge redeneer-test beoordeelt het vermogen van kandidaten om logische relaties tussen woorden te herkennen en nauwkeurige conclusies te trekken uit schriftelijke informatie. Deze cognitieve vaardigheidstest helpt je om de analytische vaardigheden van kandidaten te beoordelen via taal.
Clock 10 min
Engels (gevorderd/C1)
The Engels (gevorderd/C1) test evaluates a candidate’s knowledge of the English language at the C1 level of the CEFR framework. This test will help you hire employees who can participate in demanding professional and social conversations in English.
Clock 10 min
Google Docs
Deze Google Docs-test evalueert de technische kennis van de kandidaten over de software en hun vermogen om documenten te maken voor zowel print als web. Deze test helpt u documentontwerpers te identificeren die in Google Docs goed-doordacht zijn en het effectief gebruiken.
Clock 10 min
Leesbegrip
De leesvaardigheidstest beoordeelt het vermogen van kandidaten om een deel van een tekst te lezen en de inhoud ervan te begrijpen. Deze test helpt je om kandidaten te identificeren die geschreven informatie kunnen verwerken en aangewezen conclusies kunnen trekken door analytisch te denken.
Clock 10 min
Kritisch denken
Deze kritische denktest evalueert de vaardigheden van kandidaten in kritisch denken door inductieve en deductieve redeneerproblemen. Deze test zal u helpen kandidaten te identificeren die informatie kunnen evalueren en een logisch oordeel kunnen vormen met behulp van analytische vaardigheden.
Clock 10 min
Motivatie
Rooted in Oldham & Hackman’s Job Characteristics Model, the job preferences test measures the extent to which your candidates' expectations align with your job offer, based on a customized survey that you and the candidate both fill out.
Clock 15 min
Aandacht voor details (tekst)
This attention to detail test evaluates candidates’ ability to pay attention to textual detail while processing information. This test helps you identify candidates who can thoroughly and carefully handle intricate processes using analytical skills.
Clock 10 min
Noors (competent/C1)
The Noors (competent/C1) test evaluates candidates’ knowledge of Norwegian language at the C1 level of the CEFR framework. This test will help you hire employees who can participate in demanding professional and social conversations in Norwegian.
Clock 10 min
Spaans (bovenste intermediair/B2)
The Spaans (bovenste intermediair/B2) test evaluates a candidate’s Spanish skills at the B2 level of the CEFR framework. This test will help you hire employees who can communicate fluently and who are able to understand a wide range of specialized topics.
Clock 10 min
Zweeds (intermediair/B1)
The Zweeds (intermediair/B1) test evaluates a candidate’s Swedish proficiency at the B1 level of the CEFR framework. This test will help you hire employees who can communicate in Swedish on subjects commonly encountered at work and in everyday life.
Clock 10 min
Pools (gemiddeld/B1)
The Pools (gemiddeld/B1) test evaluates a candidate’s Polish proficiency at the B1 level of the CEFR framework. This test will help you hire employees who can communicate in Polish on subjects commonly encountered at work and in everyday life.
Clock 10 min
Pools (bekwaam/C1)
The Pools (bekwaam/C1) test evaluates candidates’ knowledge of Polish language at the C1 level of the CEFR framework. This test will help you hire employees who can participate in demanding professional and social conversations in Polish.
Clock 10 min
Noors (gemiddeld/B1)
The Noors (gemiddeld/B1) test evaluates candidates' Norwegian proficiency at the B1 level of the CEFR framework. This test will help you hire employees who can communicate in Norwegian on subjects commonly encountered at work and in everyday life.
Clock 10 min
Zweeds (competent/C1)
The Zweeds (competent/C1) test evaluates candidates’ knowledge of Swedish language at the C1 level of the CEFR framework. This test will help you hire employees who can participate in demanding professional and social conversations in Swedish.
Clock 10 min
Frans (bovenste tussenproduct/B2)
The Frans (bovenste tussenproduct/B2) test evaluates a candidate’s French skills at the B2 level of the CEFR framework. This test will help you hire employees who can communicate fluently and who are able to understand a wide range of specialized topics.
Clock 10 min
Microsoft Word
Deze Microsoft Word-test evalueert de vaardigheid van kandidaten om Microsoft Word binnen een bedrijfscontext te gebruiken. Deze test zal u helpen om kandidaten aan te nemen die met Word kunnen werken en Word kunnen gebruiken als onderdeel van het Microsoft Office-pakket binnen hun dagelijkse werkzaamheden.
Clock 10 min
Laden...