Wiskundige selectietesten: hoe je moet werven op wiskundige vaardigheden

The best advice in pre-employment testing, in your inbox.

No spam. Unsubscribe at any time.
Sluiten
CTA

Hire the best. No bias. No stress.

Our screening tests identify the best candidates and make your hiring decisions faster, easier, and bias-free.

Try for free
Close

Wiskundige selectietesten: hoe je moet werven op wiskundige vaardigheden

Het is lastig om de wiskundige vaardigheden van een kandidaat te evalueren op basis van een cv of een sollicitatiegesprek.

Zelfs als je aannames doet op basis van hun baanverleden of opleiding, is het nog steeds moeilijk om de wiskundige vaardigheden van de ene kandidaat te vergelijken met die van een andere, vooral als ze een vergelijkbaar arbeidsverleden hebben.

Wiskundige testen die je tijdens een selectie assessment afneemt, helpen je objectief te meten of een kandidaat over de vaardigheden beschikt die nodig zijn om te slagen in hun functie, zodat je goede kandidaten kunt identificeren voor zelfs de meest technische functies.

Here’s everything you need to know about pre-employment math tests and how to incorporate them into your recruitment strategy.

Inhoud:Wat is een wiskundetest tijdens het werving- en selectieproces?

A pre-employment math test, also referred to as a math aptitude test, is an evaluation used to screen job applicants for the math skills needed for a particular role.

Wiskundetesten die tijdens het selectieproces worden afgenomen zijn korte meerkeuzetoetsen die 10 tot 30 minuten kunnen duren. Hoewel de vragen doorgaans niet al te uitdagend zijn, dwingt de tijdsdruk van de test kandidaten om snel na te denken. Dit simuleert de echte eisen van een baan waarin kandidaten problemen snel, zonder al te veel nadenken moeten oplossen.

De resultaten van de testen worden aangeleverd als ruwe scores (gebruikt om een kandidaat te kwalificeren of te diskwalificeren op basis van een minimumdrempel) en als percentielen (om kandidaten met elkaar te vergelijken).

Pre-employment math aptitude tests are one of several types of cognitive ability tests that fall under the larger category of candidate screening tests, which are delivered in the screening stage of the recruitment process.

These tests are given as part of a comprehensive pre-employment skills assessment, which evaluates a candidate on a wide range of hard and soft skills necessary for a position.Voor welke functies moet je tijdens het selectieproces een wiskundige capaciteitentest afleggen?

Je moet wiskundige vaardigheidstesten gebruiken voor elke rol waarvoor wiskundige vaardigheden of ruimtelijk inzicht vereist is. De vaardigheden die nodig zijn voor deze rollen komen niet noodzakelijkerwijs naar voren op het cv van een kandidaat of in een sollicitatiegesprek.

Hier vind je enkele voorbeelden van functies en situaties waarin wiskundige vaardigheden nodig zijn op de werkplek:

 
					functies waarvoor een wiskundetest vereist is

 • Productiefuncties — b.v. voor snelle tijdsmetingen
 • Dienstverlening en horecafuncties — b.v. om klanten wisselgeld te geven
 • Wetenschap, technologie, civiele en mechanische techniek en wiskunde (STEM-functies) — b.v. voor het meten van chemische stoffen
 • Bouwkunde en ontwerpfuncties — b.v. om afstanden en hoogtes te meten
 • Bedrijfskundige en financiële functies — b.v. voor het berekenen van een ROI
 • Andere functies voor kenniswerkers — b.v. voor het opstellen van een afdelingsbegrotingWaarom je tijdens het wervingsproces zou moeten testen op wiskundige vaardigheden

In de praktijk wordt er in de meeste functies min of meer gebruik gemaakt van wiskunde of kunnen effectiever worden uitgevoerd met wiskundige vaardigheden. Daarom zou je moeten overwegen om een test voor wiskundige vaardigheden op te nemen als onderdeel van je algemene selectie-assessment.

 
					waarom testen op wiskundige vaardigheden tijdens het wervingsproces

Hier vind je een paar overtuigende argumenten voor het testen van wiskundige vaardigheden van kandidaten tijdens het selectieproces:

1. Cognitieve capaciteitstesten voorspellen de werkprestatie

Het onderzoek van Frank L. Schmidt’s uit 2002 toonde aan dat cognitieve vaardigheidstesten - wanneer ze gebruikt worden in combinatie met andere technieken - de beste individuele voorspeller waren van de werkprestatie van kandidaten.

2. Wiskundige vaardigheidstesten helpen bij het identificeren van verborgen potentieel

Met wiskundetesten kun je kandidaten met veel potentieel identificeren die je anders was misgelopen omdat hun cv niet zo uitgebreid is.

3. Screeningstesten besparen tijd en geld

Uit het onderzoek van Schmidt bleek ook dat cognitieve vaardigheidstesten de meest kosteneffectieve manier waren om werknemers in dienst te nemen. Dit komt omdat screeningstesten - waaronder ook wiskundetesten - als een voorselectie fungeren waarmee je ongekwalificeerde kandidaten al vroeg uit het selectieproces kunt filteren.

Using a tool like TestGorilla, you can easily and affordably deliver pre-employment assessments at a large scale.

4. Vaardigheidstesten helpen recruiters om bias tijdens de selectieprocedure te voorkomen

By having an objective measure for math skills, you can avoid unconscious bias.

Er zijn bijvoorbeeld veel onderzoeken beschikbaar waarin wordt aangetoond dat veel vrouwen niet voor STEM-rollen worden aangenomen vanwege maatschappelijke vooringenomenheid.Soorten wiskundige selectietesten (en hoe je ze kunt gebruiken)

Bij TestGorilla bieden we vier verschillende selectietesten voor wiskundige vaardigheden aan. 

De eerste drie meten de wiskundige en rekenvaardigheden van een kandidaat in verschillende graden van moeilijkheid. Deze testen zijn:

Wanneer je een kandidaat een assessment geeft, is het beter om hem of haar slechts één van deze drie testen te geven - de test die de moeilijkste vaardigheden test die nodig zijn voor de functie - omdat ze elkaar overlappen in wat ze meten.

The fourth test is the Spatial Reasoning test, which evaluates a candidate’s ability to analyze objects and space. This can be given in addition to one of the other three tests when relevant to the role.

 
					soorten wiskundetesten om kandidaten op hun vaardigheden te beoordelen

Hier vind je een gedetailleerde uitleg van elke test en wanneer je deze het beste kunt gebruiken.

1. Standaard wiskundetest met tweecijferige getallen

The Basic Double-Digit Math test evaluates a job candidate’s basic understanding of numbers and their ability to do simple calculations. These are the math skills that will help with small day-to-day tasks that don’t require complex reasoning or problem-solving.

Over welke vaardigheden gaat deze test? Deze test behandelt basisvaardigheden zoals het bij elkaar optellen van metingen of uitvoeren van tijdsberekeningen die kandidaten nodig hebben om hun taken efficiënter uit te kunnen voeren. Hieronder vallen o.a.:

 • Optellen en aftrekken
 • Vermenigvuldigen en delen
 • Tijdsverschillen berekenen
 • Bepalen van het dichtstbijzijnde getal

Voor wie is deze test het meest geschikt? Deze test is bedoeld voor elke rol waarvoor elementaire wiskundige vaardigheden vereist zijn, met name service- of productiefuncties waarvoor je snel uit het hoofd moet rekenen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Productiemedewerkers
 • Industriewerkers
 • Kassiers
 • Horecamedewerkers

Voorbeeldvraag:

Hoeveel minuten zitten er tussen 10:33 en 11:22 uur?

 1. 39 minuten
 2. 49 minuten
 3. 89 minuten
 4. 99 minuten

 
					voorbeeld van basis wiskundetest met tweecijferige getallen van TestGorilla

Bekijk voor meer voorbeeldvragen de standaard wiskundetest met tweecijferige getallen.

2. Standaard wiskundetest met driecijferige getallen

The Basic Triple-Digit Math test is the next level up in difficulty from the double-digit test. It tests the candidate on the same basic ability to solve math equations but using triple-digit numbers, fractions, or larger time quantities.

Welke vaardigheden worden er in deze test behandeld? Deze test beoordeelt het vermogen van een kandidaat om eenvoudige tijdsberekeningen uit te voeren. Het beoordeelt ook het vermogen van een kandidaat om de relatie tussen dichtstbijzijnde getallen en breuken te begrijpen. De vaardigheden die in de test worden behandeld, zijn onder meer:

 • Optellen en aftrekken
 • Vermenigvuldigen en delen
 • Tijdsverschillen berekenen
 • Bepalen van het dichtstbijzijnde getal, priemgetallen en breuken

Voor wie is deze test het meest geschikt? Deze test is bedoeld voor elke rol waarvoor elementaire wiskundige vaardigheden vereist zijn, met name service- of productiefuncties. Dit betreft bijvoorbeeld:

 • Productiemedewerkers
 • Industriewerkers
 • Kassiers
 • Horecamedewerkers

Voorbeeldvraag:

Stel dat je drie taken hebt

Het duurt 4 uur, 22 minuten en 10 seconden om de 1ste taak te voltooien.

Het duurt 3 uur, 23 minuten en 42 seconden om de 2de taak te voltooien.

Het duurt 3 uur, 25 minuten en 19 seconden om de 3de taak te voltooien.

Hoe lang heb je nodig om de drie taken te voltooien?

 1. 11 uur, 11 minuten en 11 seconden
 2. 11 uur, 1 minuut en 11 seconden
 3. 11 uur, 1 minuut en 1 seconde
 4. 10 uur, 1 minuut en 1 seconde

 
					voorbeeld van basis wiskundetest met driecijferige getallen van TestGorilla

Bekijk voor meer voorbeeldvragen de Standaard wiskundetest met driecijferige getallen.

3. Wiskundetest op intermediair niveau

The Intermediate Math test assesses a candidate’s ability to solve math problems that involve fractions, decimals, percentages, ratios, and time measurements. Candidates who perform well on this test have a deep understanding of numbers and how to manipulate them to reach a solution.

Welke vaardigheden komen in deze test aan bod? Deze test beoordeelt de wiskundige vaardigheden die nodig zijn voor complexere probleemoplossing, zoals het berekenen van salarissen, het voorspellen van groei en het evalueren van ROI. Kandidaten krijgen vragen over:

 • Breuken
 • Decimalen
 • Verhoudingen en percentages
 • Tijdsinschattingen

Voor wie is deze test het meest geschikt? Deze test is bedoeld voor elke functie waarvoor een hoog niveau van wiskundige vaardigheden is vereist om de juiste oplossing te berekenen. Denk aan rollen waarin zakelijke beslissingen moeten worden genomen op basis van feiten en cijfers of ontwikkelingsgerichte rollen waarin fysieke of tijdsmetingen nodig zijn voor een effectieve besluitvorming. Het gaat hier om rollen zoals:

 • STEM-functies
 • Ontwerpers
 • Architecten
 • Financiële medewerkers
 • Kenniswerkers die veel met data werken of analyses moeten uitvoeren

Voorbeeldvraag:

Welk getal ontbreekt in de vergelijking?

5,4 X ? = 8,64 X 0,25

 1. 0,25
 2. 0,4
 3. 2,5
 4. 4

 
					voorbeeld van wiskundetest op intermediair niveau van TestGorilla

Bekijk voor meer voorbeeldvragen de wiskundetest op intermediair niveau .

4. Ruimtelijke redeneertest

The Spatial Reasoning test evaluates a candidate’s understanding, reasoning, and memory with respect to the spatial relationships between objects and space — for example, the ability to manipulate a two- or three-dimensional object in their mind.

Welke vaardigheden worden er in deze test beoordeeld? Deze test behandelt vier verschillende vaardigheden op het gebied van ruimtelijk inzicht die vaak voorkomen in het professionele leven, zoals:

 • Mentaal objecten draaien
 • Ruimtelijk werkgeheugen
 • Mentaal vouwen
 • Ruimtelijke visualisatie

Voor wie is deze test het meest geschikt? De ruimtelijke redeneertest kan het beste worden gebruikt voor elke rol waarbij je objecten moet kunnen analyseren of manipuleren. Dit zijn voornamelijk STEM-gerelateerde carrières zoals:

 • Werktuigbouwkundigen
 • Chemisch ingenieurs
 • Onderzoekers
 • Ontwerpers
 • Architecten

Een engineer moet zich bijvoorbeeld kunnen voorstellen hoe onderdelen van een machine op elkaar aansluiten. Ruimtelijk inzicht bestaat daarnaast ook uit het verwerken van getallen of het maken van wiskundige sommen; de test kan dus ook worden gebruikt voor rollen waarin je dagelijks met wiskunde te maken krijgt.

Voorbeeldvraag:

De onderstaande afbeelding toont een opengevouwen doos. Stel je voor dat alles wat op het oppervlak van de doos is afgedrukt aan beide zijden kan worden gezien.

Als je de opengevouwen doos dichtvouwt, welke van de onderstaande dozen krijg je dan te zien?

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D

 
					voorbeeld van de ruimtelijke redeneertest van TestGorilla

For more sample questions, check out the Spatial Reasoning test preview.

5. Numerieke redeneertest

The Numerical Reasoning test evaluates the candidate’s overall numeracy skills. It allows you to assess their ability to interpret and use numbers for a wide range of applications in a professional context. 

Welke vaardigheden worden er in deze test beoordeeld? Deze test behandelt vier verschillende cijfermatige vaardigheden die vaak voorkomen in het dagelijks leven, zoals:

 • Interpretatie van grafieken en tabellen
 • Rekenkundige bewerkingen
 • Datamanipulatie
 • Interpretatie van cijfermatige patronen

Voor wie is deze test het meest geschikt? De numerieke redeneertest kan gebruikt worden voor een groot aantal functies waarin kandidaten goede cijfermatige vaardigheden nodig hebben om succes te hebben. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Accountants
 • Consultants (met name in financiën)
 • Verzekeringsagenten
 • Ingenieurs
 • Architecten
 • Accountmanagers
 • Verkoopmedewerkers

Je kunt de numerieke redeneertest gebruiken voor elke rol waarbij je dagelijks met cijfers moet werken.

Consultants, verkopers of accountmanagers moeten bijvoorbeeld snelle en nauwkeurige inschattingen kunnen maken en met budgetten kunnen werken, terwijl accountants goede rekenvaardigheden nodig hebben om de boekhoudkundige en financiële gegevens van klanten te interpreteren en verwerken.

Voorbeeldvraag:

Identificeer het volgende cijfer in de reeks:

25 - 49 - 97 - ?

 1. 124
 2. 171
 3. 139
 4. 193

 
					voorbeeld van een test Numeriek redeneren in TestGorilla

Bekijk voor meer voorbeeldvragen het voorproefje van de numerieke redeneertest.

Werf meer wiskundeknobbels aan met TestGorilla

Met TestGorilla is het eenvoudig om een wiskundetest in je selectieproces op te nemen. 

Probeer de gratis proefversie van TestGorilla en maak er vandaag nog werk van.

Hire the best candidates
with TestGorilla.

Create pre-employment assessments in minutes to screen candidates, save time, and hire the best talent.

Try for free

Free resources