Brug vores Følge instruktioner til at ansætte de bedste kandidater

Oversigt over testen Følge instruktioner

Testen om at følge instruktioner evaluerer en kandidats evne til at forstå og følge instruktioner i mange forskellige former og sammenhænge. Denne test hjælper dig med at identificere kandidater, der kan bearbejde og følge instruktioner korrekt.

Dækkede færdigheder

  • Følge skriftlige instruktioner

  • Følg visuelle instruktioner

  • Følge talte instruktioner

Brug Følge instruktioner til rekruttering

Enhver rolle, hvor man skal læse, se eller lytte til instruktioner af varierende kompleksitet, herunder roller på basis- og mellemniveau i en række sektorer som produktion, service, byggeri og vedligeholdelse.

Testtype

Kognitive evner

Nødvendig tid

10 min

Sprog

Engelsk, Spansk, Nederlandsk, Fransk

Niveau

Begynderniveau

Testen foretages af en fagekspert

Anirban C.

Fremstillet med ekspertviden

TestGorillas tests udføres af fageksperter. Vi vurderer potentielle fageksperter ud fra deres viden, evner og omdømme. Inden hver test udgives, gennemgås den af en anden ekspert og korrigeres derefter ved hjælp af hundredvis af testdeltagere med relevant erfaring i emnet. Vores feedbackmekanismer og unikke algoritmer giver vores fageksperter mulighed for konstant at forbedre deres tests.

Relaterede tests

Opmærksomhed på detaljer (visuelt)

Denne test af opmærksomhed på detaljer evaluerer kandidaternes evne til at lægge mærke til visuelle detaljer og information. Denne test hjælper dig med at identificere kandidater, der er meget opmærksomme på visuelle signaler og kan håndtere visuelt materiale på en omhyggelig og grundig måde.
10 min

Problemløsning

Denne problemløsningstest evaluerer kandidaternes evne til at definere problemer og analysere data og tekstinformation for at træffe korrekte beslutninger. Denne test hjælper dig med at identificere kandidater, der bruger analytiske evner til at evaluere og reagere på komplekse situationer.
10 min

Kritisk tænkning

Denne test af kritisk tænkning evaluerer kandidaternes færdigheder i kritisk tænkning ved hjælp af induktive og deduktive ræsonnementproblemer. Denne test hjælpe dig med at identificere kandidater, der kan evaluere information og foretage fornuftige vurderinger ved hjælp af analytiske færdigheder.
10 min

Læseforståelse

Læseforståelsestesten evaluerer kandidaternes evne til at læse en tekst og forstå indholdet. Denne test hjælper dig med at identificere kandidater, der kan bearbejde skriftlig information og drage relevante konklusioner ved hjælp af analytisk tænkning.
10 min

Verbalt ræsonnement

Denne test af verbalt ræsonnement evaluerer kandidaternes evne til at genkende logiske forhold mellem ord og drage nøjagtige konklusioner ud fra skriftlig information. Denne test af kognitive evner hjælper dig med at vurdere kandidaternes analytiske færdigheder gennem sprog.
10 min